Ontwikkelen in een open cultuur

IntoAction ondersteunt organisaties bij het succesvol selecteren en implementeren van digitale marketing-oplossingen die aansluiten bij de ambities en doelstellingen van die organisatie, binnen de domeinen marketing, sales en service.

Onze ‘business professionals’ ontwikkelen zich continu. Vakinhoudelijk, op het gebied van methodes en technieken, als mens en in de sociale interactie met anderen. Ze zijn bijzonder zelfstandig en ‘zelfsturend’. Voor ons telt de lange termijn. We verdiepen ons in de materie en in elkaar en streven altijd naar win-win voor alle betrokkenen, waarbij wij ons aan gemaakte afspraken houden.

We hebben een open cultuur waarin ontwikkelen, samenwerken, vertrouwen, gelijkwaardigheid, transparantie én plezier een belangrijke rol spelen. In ons bedrijf word je aangemoedigd je kwetsbaar op te stellen, interesse te tonen in de ander, leergierig te zijn en vragen te stellen.

Samen leren, samen werken en samen ondernemen

Je comfortabel voelen, als medewerker en als opdrachtgever vinden wij belangrijk. Ons bedrijf ademt de sfeer van een familiebedrijf en dat proberen we op allerlei manieren te borgen. We hebben een platte en compacte organisatie volgens BSO-model, waarbij een nieuwe zelfstandige ‘cel’ wordt opgericht zodra de bovengrens van 50 medewerkers is bereikt of als er marktpotentie is in een ander geografisch gebied.

Zo houden we de lijnen kort en blijven we als organisatie wendbaar. Het bevordert de creativiteit, stimuleert samenwerking en als medewerker houd je de drive om je te blijven ontwikkelen. We gaan op een open en toegankelijke manier met elkaar om, waarbij respect en gelijkwaardigheid centraal staan. Onze organisatie en processen zijn enerzijds zo ingericht dat onze business professionals zelfsturend kunnen zijn en anderzijds optimaal daarin ondersteund worden.

Binnen IntoAction is “Samen leren, samen werken en samen ondernemen” (ookwel ‘co-creatie’) een begrip. Hoewel je aan de ene kant zelfsturend moet zijn, verwachten we samenwerking van onze medewerkers, zowel met klanten als met collega’s. Onze cultuur is er een van hard werken, plezier hebben, trots zijn en elkaar wat gunnen.

Kom je ook bij ons werken?

Naast slim en eigenwijs, vinden we het belangrijk dat je meer dan alleen maar digitale interesses hebt. Je gaat graag de diepte in, maar kunt ook met een brede blik de samenhang zien en begrijpen hoe alles zich tot elkaar verhoudt. We zoeken vooral mensen die midden in de wereld staan, met een open blik en oprechte nieuwsgierigheid. Originele mensen zorgen samen voor een wisselwerking waaruit nieuwe inzichten en vooruitstrevende ideeën ontstaan.