Standaarden

Standaarden (ETIM) als noodzaak voor een eenduidige beschrijving bij de uitwisseling van product informatie

De bouwsector wordt steeds meer geconfronteerd met eisen vanuit de bouwketen om de product informatie op een standaard manier uit te wisselen. Recent hebben fabrikanten en bouwgroothandelsbedrijven een convenant ondertekend om de ETIM-classificatie te bevorderen en te versnellen.

Datastandaarden managen via een PIM systeem

ETIM staat voor Europees Technisch Informatie Model en wordt internationaal toegepast als artikelclassificatie voor de installatie-, bouw- en maritieme sector. Deze classificatie zorgt voor een eenduidige beschrijving van handelsproducten door gebruik te maken van vastgestelde producteigenschappen, kenmerken en grenswaardes. Organisaties uit deze sector die niet met deze standaarden werken ondervinden veel problemen bij de uitwisseling van hun product informatie als deze niet compleet, en erger nog, niet herkend wordt in de rest van de keten waardoor ze business en opdrachten verliezen.

 

Fig.1 - The building and construction value chain

Doordat de bouwsector voornemens is de ETIM standaard of andere standaarden te omarmen, is de vraag naar een werkbaar en overzichtelijk product catalogus binnen de eigen organisatie een must. Een Product Informatie Management (PIM) systeem die al goed uitgerust is om de digitale kanalen te bedienen geeft juist met bijvoorbeeld ETIM een mooi gestandaardiseerde manier om product informatie te delen binnen de keten zelf maar ook de bestaande digitale kanalen.

Een standaard bevordert niet alleen transparantie maar ook de kwaliteit van de data zelf. Een PIM systeem is ideaal om vanuit een single-source-of-truth gedachte de (digitale) markt te bedienen van eenduidige product informatie die op alle digitale kanalen hetzelfde is, waardoor klanten niet verschillen in specificaties ondervinden van hetzelfde product.

“Als bedrijf wil je controle over je data, bepalen wat er gezegd wordt. Een groothandelaar moet bijvoorbeeld niet na hoeven denken over de marketingteksten van jouw producten. Die informatie wil je zelf kant-en-klaar aanleveren.”

Geert Bullens, Domain Lead Digital Content bij intoAction”

Daarbij kan door gebruik te maken van een PIM systeem een eenduidig werkproces en samenwerking faciliteren. Het duiden of een product wel of niet online beschikbaar moet komen, en op welk kanaal, is zo een fluitje van een cent. Uiteraard moet dit ingericht en georganiseerd worden.

Fig. 2: Individual data exchange is impossible without data standards

De juiste informatie op het juiste moment

Geef jij de gewenste of vereiste informatie niet en een andere leverancier wel? Dan kan het zomaar betekenen dat de klant voor de concurrent kiest. Het streven is daarom om altijd de juiste informatie op het juiste moment en precies op de juiste manier aan alle relevante partijen te kunnen aanleveren.

Fig 3: Everyone in the value chain is using the same data

Over intoAction

intoAction is een Digital Marketing bedrijf dat een hoge mate van expertise heeft om Product informatie te organiseren en te implementeren. De end-to-end aanpak van intoAction brengt de gewenste data flow in kaart, definieert het juiste data-/marketing model en implementeert het meest efficiënte werkproces. Daarbij hebben wij vele jaren ervaring bij PIM implementaties en data migraties.
intoAction is géén IT bedrijf. Wij bevorderen de implementatie van alle benodigde capabilities (People, Process, Information & Technology). Dit houdt in dat wij zeer nauwgezet samenwerken met de Business en een vertaling maken voor de technologische implementatie.

Systeem integrators van PIM applicaties zijn gespecialiseerd in deze technologische implementatie. intoAction zoekt die samenwerking op en verzekert dat de juiste Business eisen duurzaam worden ondersteund. intoAction focust vooral op processen, de mensen en de data die nodig is om organisaties te helpen bij hun digitalisering uitdaging. Technologie is daarbij ondersteunend en een goede samenwerking met IT en systeem integrators is daarbij cruciaal.

Digital Content Management Quickscan

Geïnteresseerd hoe intoAction u kan helpen met bijvoorbeeld een Digital Content Management Quickscan, en onderzoeken waar de gaten zich in uw Product informatie bevinden ten opzichte van de kanalen waar u deze informatie wilt presenteren? Bij een Quickscan kijken we zowel van buiten naar binnen als andersom. We gebruiken de organisatiedoelstellingen als startpunt en stellen we ons op vanuit klantperspectief.

Een gedegen startpunt en breed gedragen besef

Het resultaat van de Quickscan is ten eerste een breed gedragen besef van de problematiek. Een belangrijke consequentie van digitale transformatie is immers dat data een veel grotere rol moet gaan innemen in de organisatie. En dat vraagt een flinke aanpassing van zowel mensen als processen.
Daarnaast hebben we een advies opgeleverd.

Een gedegen startpunt in de vorm van objectives en requirements, plus een praktisch plan. Daarin geven we antwoord op belangrijke strategische vragen:
Hoe krijgen we de data naar de nieuwe standaarden? Hoe richten we data governance in? Hoe ontwerpen we creatie- en beheersprocessen? Welke rollen en verantwoordelijkheden gelden er? En tot slot: welke technologiekeuze zou hier het best bij passen?