Deployment en Adoptie

De uitrol en acceptatie van een digitale innovatie is van cruciaal belang voor het succes ervan. Een oplossing kan perfect werken, maar hoe krijgt u deze perfect werkend binnen uw organisatie – dát is de vraag. IntoAction helpt u daarbij met Deployment & Adoption. Daarbij richt IntoAction de focus op de eindgebruiker en hoe de nieuwe tool of capability zijn manier van werken sneller, makkelijker en beter maakt. Vervolgens creëren we de juiste randvoorwaarden voor acceptatie en toepassing.

De Verandering Omarmen

Al is een nieuwe oplossing nog zo goed, als niemand de technologie goed gebruikt is de investering waardeloos. Nog te vaak wordt de uitrol binnen de organisatie gezien als het sluitstuk van een IT-traject, met alle gevolgen van dien. Deployment & Adoption gaat veel verder dan een gebruikerstraining om met nieuwe software te leren omgaan.

Medewerkers moeten eerst doordrongen zijn van het nut en de toegevoegde waarde van de nieuwe manier van werken. Wij helpen u om echt de verbinding te maken tussen technologie die heel veel kan en de behoefte die binnen de organisatie leeft. Vaak kiezen we daarbij voor een groeipad: eerst de basisfunctionaliteiten laten landen, daarna rustig uitbouwen.

Gebruikersbehoefte Centraal

In het ideale geval houdt u vanaf het begin van een project rekening met de introductie: wat betekent het voor de bestaande systemen, hoe betrekken we de juiste mensen erbij, hoe sluiten we aan bij de manier waarop medewerkers graag werken. Zo ontwikkelt u een nieuwe oplossing echt vanuit de gebruikersbehoefte en voorkomt u dat u achteraf de gebruikers moet overtuigen en tevredenstellen.

Succesvolle Uitrol

Na een succesvolle Deployment & Adoption sluit de digitale innovatie aan bij de huidige systemen, weten medewerkers hoe ze de nieuwe technologie moeten toepassen in hun dagelijkse praktijk en doen ze dat ook. Ze worden daarbij in praktische zin bijgestaan door een digital operations team en er is technische ondersteuning vanuit IT. Zo zorgen we voor een optimale business – IT alignment op het gebied van marketing, sales en service.

Onze Klanten

We zijn geen IT’ers en geen consultants, maar digitale aanpakkers die kijken naar uw business als geheel, de oplossing die nodig is ontwikkelen en zorgen dat binnen uw organisatie zelf wordt opgepakt. Tot in de haarvaten van internationale ondernemingen, zodat iedereen er lokaal mee kan werken. Zo bouwen we mee aan uw digitale bekwaamheid, Digital Capability Builders.

 
philips lighting

Neem Contact op

Informatie wordt verwerkt volgens de IntoAction privacyverklaring.
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.