img
Case DYKA
PIM: hoe sluit je aan bij de standaarden die de markt van je vraagt?

Welke inzichten heb je nodig om Product Information Management (PIM) voor jouw organisatie te laten werken? Hoe organiseer je de content voor al je inbound marketingkanalen? En wat moet je allemaal weten om je PIM-platform juist in te kunnen richten? Met dat soort vragen gingen we voor DYKA aan de slag.

Klant: Dyka

Capability Building

Content management

img
Complexiteit
De markt wordt steeds kritischer

DYKA produceert kunststof leidingsystemen. De complexe markt waarin zij opereren, vereist dat ze zich aan flink wat conventies houden op het gebied van datakwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan de ETIM-classificatie voor de bouw- en installatiesector. Daarnaast volgen productvernieuwingen elkaar in een steeds hoger tempo op en groeit de focus op inbound marketingcontent.

Stakeholders in de markt worden alsmaar kritischer en veeleisender als het om productcontent gaat. Ze willen bijvoorbeeld weten hoe milieuvriendelijk een bepaalde leiding is geproduceerd en of het
materiaal recyclebaar is. Om de complexer wordende klantreis goed te kunnen ondersteunen, wordt marketingcontent bovendien alsmaar rijker. Tel dit alles bij elkaar op en je begrijpt dat er een groeiende diversiteit aan productcontent nodig is.

In kaart brengen
De juiste informatie op het juiste moment
Geef jij de gewenste of vereiste informatie niet en een andere leverancier wel? Dan kan het zomaar betekenen dat de klant voor de concurrent kiest. Het streven is daarom om altijd de juiste informatie op het juiste moment en precies op de juiste manier aan alle relevante partijen te kunnen aanleveren.

Het oude PIM-systeem voldeed daartoe niet meer. Voordat ze een softwareleverancier selecteerden, wilde DYKA duidelijk in kaart brengen wat het nieuwe systeem precies zou moeten kunnen. En – misschien nog wel belangrijker – welke informatie je allemaal nodig hebt om dat te kunnen bepalen.
Dit zegt een collega
“Als bedrijf wil je controle over je data, bepalen wat er gezegd wordt. Een groothandelaar moet bijvoorbeeld niet na hoeven denken over marketingteksten voor jouw producten. Die informatie wil je zelf kant-en-klaar aanleveren.”
Geert Bullens, Domain Lead Digital Content bij IntoAction
Dyka
Digital content management quickscan
Om inzicht te krijgen in de situatie bij DYKA, hebben we een quickscan gedaan. Een soort audit, die bestaat uit een vaste set aan getoetste methodes. Een van de punten waar we naar keken, was de contentkwaliteit. We zetten de kanalen waar DYKA data voor moet aanleveren (zoals de eigen website, groothandelaren, webshops en BIM-systemen) tegenover de diverse contenttypes (specificaties, afmetingen, logistieke data, marketingteksten, gebruiksaanwijzingen etc.).

Vervolgens toetsten we de kwaliteit van al die contenttypes aan een bewezen set van criteria, zoals consistentie en relevantie ten aanzien van de klantreis. Verder keken we naar de diverse rollen en verantwoordelijkheden: startend bij het ontwikkelen van een nieuw product en eindigend bij de publicatie van content op de verschillende kanalen. Relevante productinformatie komt immers van diverse partijen in de organisatie.

We analyseerden wie wat moet doen en hoe dat georganiseerd is. En nog belangrijker: waar de discrepantie optreedt. Ook kwamen o.a. analyses rondom referentiematerialen, processen en datastructuren aan bod.
img
Doelstelling als startpunt
Van buiten naar binnen
Bij een quickscan kijken we zowel van buiten naar binnen als van binnen naar buiten. De organisatiedoelstellingen zijn het startpunt, vervolgens stel je je op vanuit klantperspectief. Wat hebben klanten nu en in de toekomst nodig? Ben je als bedrijf in staat om die informatie en content ook daadwerkelijk te bieden?
Dit toetsen we aan de hand van deskresearch en interviews met interne stakeholders: mensen die dagelijks met deze problematiek bezig zijn.
Dit zegt een collega
“Het is altijd goed om dit soort analyses door een buitenstaander te laten doen. Zeker in technische organisaties. Als outsider kun je een klantgedreven perspectief bieden, dat is binnen een organisatie vaak lastig om te zien.”
Geert Bullens, Domain Lead Digital Content bij IntoAction
Gedegen startpunt
Een gedegen startpunt en breed gedragen besef
Het resultaat van de quickscan is ten eerste een breed gedragen besef van de problematiek. Een belangrijke consequentie van digitale transformatie is immers dat data een veel grotere rol moet gaan innemen in de organisatie. En dat vraagt een flinke aanpassing van zowel mensen als processen. Daarnaast hebben we een advies opgeleverd.

Een gedegen startpunt in de vorm van objectives en requirements, plus een praktisch plan. Daarin geven we antwoord op belangrijke strategische vragen:

  • Hoe krijgen we de data naar de nieuwe standaarden?
  • Hoe richten we data governance in?
  • Hoe ontwerpen we creatie- en beheersprocessen?
  • Welke rollen en verantwoordelijkheden gelden er?
En tot slot: welke technologiekeuze zou hier het best bij passen?
img
Succesverhalen
Benieuwd waar wij nog meer aan werken?
Elke organisatie en elke opdracht is anders, kijk hieronder waar wij nog meer aan werken?
Neem contact op
Meer over onze Quickscan?
Stuur dan een mail naar Willem Corbijn via onderstaande knop.
Stuur een e-mail
img