img
Case Philips
Philips: uitrollen pricing tool en herstructureren werkstromen
In de levenscyclus van een product heb je te maken met veranderende prijzen. Om beter aan te kunnen sluiten op de wijzigingen in verkoopprijzen van retailers, besloot Royal Philips een dynamic pricing tool te implementeren. Deze tool maakt het mogelijk om producten in de eigen webshop dynamisch te prijzen.
Klant: Philips

Capability Building

Deployment en adoptie

img
Proces
Van projectmanagement naar deployment management

Toen de manager van dit project met zwangerschapsverlof ging, haakten wij aan om de tool uit
te rollen. Dat hebben we met succes gedaan. Maar we gingen nog een stapje verder.
We hielpen Royal Philips met het herstructureren van werkstromen naar de juiste plekken in de
organisatie. Zodat het werk wordt gedaan door de juiste mensen op de afdeling die daar het
best voor ingericht zijn.

Om te beginnen hebben we een projectplan geschreven en een project management tool
gepromoot en versneld geïntroduceerd. Na het uitrollen van de Dynamic Pricing tool in diverse landen
bleek dat de meeste markten op dezelfde manier werken. Dat betekent dat je een proces kunt standaardiseren en een vaste structuur kunt aanbrengen. Daarvoor maakten we onder andere een runbook: een document waarin je vaststelt welke stappen je achtereenvolgens moet zetten als je een tool uitrolt in een nieuw land. Ook staat erin wie voor welke fase in het proces verantwoordelijk is. Tot slot hebben we trainingsdocumenten gestandaardiseerd tot een master die steeds opnieuw gebruikt kan worden.

Dit zegt een collega
“Projectmanagement houdt normaalgesproken op als je een tool naar één land hebt uitgerold. Daarna wordt het deployment management en hoort het niet meer bij de projectmanager thuis.”
Jalke Kennis, Project Manager bij intoAction
Product Owner aanwijzen
Een tweede track binnen dit project, was het ontwikkelen van een strategie voor de Dynamic Pricing tool. Hoe gaat het aanvraagproces voor nieuwe functionaliteiten eruitzien? En hoe gaan we de tickets in kaart brengen? Hiervoor hebben we een planner ingericht. Ook gaven we de markten alvast inzage in waar we mee bezig waren. We creeërden bewustzijn bij het management voor de noodzaak van een Product Owner. Je hebt immers iemand nodig om die strategie te bewaken en om requirements en prioriteiten te bepalen. De persoon die hier verantwoordelijk voor is geworden, hebben we gecoacht in deze nieuwe rol.
img
Inzicht
Eerste opzet voor een architectuurplaat
Tot slot was het niet duidelijk hoe de Dynamic Pricing tool en alle andere systemen in het IT-landschap zich tot elkaar verhouden, hoe de dataflow nu precies loopt en wie waarvoor verantwoordelijk was. Om dit belangrijke inzicht te krijgen, maakten we een eerste aanzet voor een architectuurplaat. Dat is een soort technische tekening van systemen, processen en dataflows en wie daar allemaal bij betrokken is. Dankzij deze visuele weergave werd goed duidelijk hoe complex het landschap in elkaar zit. Het management begreep hierdoor ook hoe belangrijk het is om de verantwoordelijkheid voor de tool bij IT te beleggen voor de juiste monitoring en onderhoud.
Dit zegt een collega
“We kijken kritisch naar wat een organisatie echt nodig heeft. In dit geval had de projectmanager taken die niet bij de functie pasten. Ook al zijn we er maar kort, de frisse blik van ‘buitenaf’ die wij bieden kan de organisatie snel meer overzicht, rust en structuur brengen. Dankzij de Agile manier van werken waar Royal Philips dit jaar mee is begonnen, zijn die frisse inzichten ook echt op rolniveau doorgevoerd.”
Jalke Kennis, Project Manager bij intoAction
Kritisch
Kijken naar wat een organisatie écht nodig heeft
In vijf maanden tijd is de Dynamic Pricing Tool uitgerold naar 9 verschillende landen. Bovendien hebben we de organisatie meer inzicht gegeven in de fase waarin het project daadwerkelijk zat en wat de gevolgen daarvan zijn. Samen zetten we eerste stappen voor het maken van een roadmap. We hebben processen gestandaardiseerd en maakten een runbook, diverse master templates en een master playbook. Ook hebben we de product owner getraind en gecoacht in haar nieuwe rol. Maar het belangrijkste is toch wel dat we inzage hebben gegeven dat de werkzaamheden, die voorheen door één projectmanager werden gedaan, op de juiste plek in de organisatie moeten worden belegd. Omdat je alleen zo de continuïteit kunt waarborgen. Door taken te beleggen bij de afdelingen die er verstand van hebben en op ingericht zijn, is er nu veel meer duidelijkheid. De projectmanager wordt nu ingezet voor andere projecten met een start en duidelijk einde. De Product Owner die is aangesteld kan zich puur focussen op de strategie.
img
Succesverhalen
Benieuwd waar wij nog meer aan werken?
Elke organisatie en elke opdracht is anders, kijk hieronder waar wij nog meer aan werken?
Neem contact op
Meer weten over ons werk?
Stuur dan een mail naar Willem Corbijn via onderstaande knop.
Stuur een e-mail
img